Menu

Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos kelionės

 - aprašė Audronė ir ...

header photo

Kelionė į Grūto parką, Merkinę, Vigrių vienuolyną.


     LBKS metinėje renginių programoje - įdomūs ir turiningi renginiai: istorinių krašto vietovių lankymas, išvykos į senuosius dvarus, kelionės į Lenkiją, Ukrainą ir daugelis kitų.

     Tą lietingą birželio 11 d. rytmetį atėjo eilė aplankyti ne vien Grūto parką. Kirtome Lietuvos Lenkijos sieną, pasiekėme Vigrius ir Seinus, o grįždami aplankėme Merkinę, Liškiavą ir Grūto parką. Vigrių ežeras - didžiausias Lenkijoje, jį supa didinga Augustavo giria. Norėdami geriau pajusti ežero didybę ir grožį, 45 minutes plaukėme garlaiviu. Krantuose trobesių nebuvo matyti aplink Augustavas...Vienintelė istorinė vieta - Vigrių bažnyčia ir vienuolynas, miškų žalumą praskaidrinantis baltais bažnyčios ir vienuolyno stogais.

    Nors lietus mus mirkdė nemažai, apibėgome alėjas su baltais vienuolyno nameliais, egzotiškais žibintais, nusvyrusiomis sulfinijomis. O kaip nepabuvoti Seinuose ir Katedroje, kaip nenusilenkti A.Baranauskui. Kokia graži Dzūkija pajutome kopdami į Liškiavos piliakalnį, pažvelgę į Merkio ir Nemuno santaką. Statūs akmeniniai laiptai atvedė į Liškiavos bažnyčią, kuri garsi vidaus grožio interjeru. LBKS kancleris D.Baikštys priminė apie šių istorinių ir Lietuvai brangių vietovių praeitį. Su grupe keliavo ir mūsų žinomas poetas bajoras V.Reimeris.

     Kelionė neprailgo: žalių Dzūkijos pušynų pakraščius sėte nusėjo žydintys lubinai ir geltonų pievų gėlių, pamėgusių Dzūkijos žemę salelės. Palikę Druskininkus, pasiekėme Grūto parką, kuriam besikuriant būta tiek diskusijų, nuomonių ir prieštaravimų. Tačiau pamačius parko grožį ir tai, ką padarė parko įkūrėjo Viliumo Malinausko rankos, tenka žemai nulenkti galvą prieš užsispyrusio žmogaus unikalių norų įgyvendinimą. Kulniuojant nulytais mediniais takais, gaubė tyli ramuma ir Dzūkijos miškų žaluma, kurios fone - buvusios sovietų imperijos "didžiavyrių" skulptūros, o antroje pusėje, už iškasto vandens kanalo - buvusių lagerių bokšteliai, primindami kraupią praeitį.

     Grupėje - garbaus amžiaus bajorai, gal ne vienas iškentęs tremtį, o ateitiems kartoms šios vietos teprimena senelių ir tėvų tragišką praeitį. Pilni turiningų išvykos įspūdžių grįžome Vilnių, planuodami aplankyti Panemunės pilis, Pažaislio vienuolyną ir laukdami susitikimų, bylojančių apie didingą Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės praeitį.

2005-06-11
Elena Andrulienė Jasėnienė

Plačiau apie Grūto parką