Menu

Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos kelionės

 - aprašė Audronė ir ...

header photo

Liublinas - Luckas - Lvovas  

Kelionė į Vakarų Ukrainą per Lenkiją, po istorines vietoves, 2005-05-08.

Lenkija, šalis 5 kartus didesnė už Lietuvą, 40 mln. gyventojų, krikštas priimtas 996 m., kai karalius Snieška Pirmasis vedė čekų princesę. Vienas iš žinomiausių Lenkijos karalių - Kazimieras Didysis.

Pirmasis miestas, kurį apžiūrime - Baltstogė (Bialystock), 1320 m. įkurtas Lietuvos kunigaikščio Gedimino. Žinomiausi karališkieji Bronickių rūmai, - puikus renesansinis pastatas su gražiu kiemu ir vartais. Čia lankėsi karaliai, todėl rūmai buvo įrengti labai prabangiai. Dabar čia medicinos akademija. Baltstogė pagrįstai didžiuojasi šv. Roko bažnyčia. Tai pirmas modernistinis pastatas Lenkijoje. Kadangi po Lenkijos prijungimo prie Rusijos buvo uždrausta statyti naujas katalikiškas bažnyčias, lenkai gaudavo leidimą priestatams - koplyčioms. Kartais tos koplyčios būdavo kelis kartus didesnės už pačią bažnyčią, pvz., maža balta bažnytėlė su didingu raudonų plytų priestatu. Buvome prie rotušės ir paminklo Liudvikui Zamenhofui, esperanto kalbos sudarytojui.

Antrasis miestas - Kazimierz Dolnyj, - renesanso perlas. Daugybė puikių renesansinių namų su atika. Ant kalno - Kazimiero pilis su iškelta vėliava, palei Vislą labai įdomios grūdų saugyklos. Centre - renesansinė rotušė ir bažnyčia, statyta 17 a., jos vargonai turi 1400 vamzdelių.
 

DSCF0381.jpg

DSCF0384.jpg

DSCF0388.JPG

Liublino pilis

Liublino unijos pasirašymas

Bernardinų bažnyči

Liublinas. Vienas iš seniausių Kazimiero Didžiojo statytų miestų. Įdomi renesansinė pilis, bokštai su kovų kirviais. Ilgą laiką čia buvo kalėjimas, dabar pilis atstatyta, joje surasta 1412 m. karaliaus Jogailos statyta koplyčia. Menininkai iš Lietuvos, vadovaujami meistro Andriaus, 1407-1418 m. dekoravo šv. Trejybės koplyčios sienas. Ji įdomi tuo, kad tapyba bizantinė, o tarnavo katalikų tikybai. Ant vienos iš sienų pasilikę čia visų buvusių užsienio pasiuntinių parašai. Aplankome Bernardinų bažnyčią, kurioje 1569 m. buvo pasirašyta Liublino unija. Įdomus senasis tiltas, didinga aikštė prieš pilį.

DSCF0392.jpg
2005-05-09. Miestas Zamosč, įkurtas 1580 m. Jono Zamoiskio. Miestas puikiai išplanuotas, jį statė italas Morandis. Rotušės aikštė 100 x 100 kv. metrų, aprėminta įdomiais renesansiniais namais. Vieni iš jų priklausė armėnams, šalia yra ir armėnų gatvė. Jonas Zamoiskis - žymus Lenkijos didikas, labai turtingas, palikime iš tėvų gavo 3,5 kaimo, o mirdamas paliko 821 kaimą ir 23 miestus, šalis - šalyje. 17 a. Tomas Zamoiskis įvedė miesto herbą "Trys strėlės", pastatė universitetą (trečias po Krokuvos ir Vilniaus), leidyklą, ir spaustuvę. Pats J.Zamoiskis palaidotas bažnyčioje, kur jam įkurtas didingas paminklas, paveikslai bažnyčioje tapyti dailininkos Tintoreti.

2005-05-10. Ukraina. Laimingai pravažiuojame sieną tarp Lenkijos ir Ukrainos. Šalis labai didelė, gyvena 48 mln gyventojų, važiuojame tais miestais, kurie surišti su LDK. Luckui - 920 metų, pilis statyta Liubarto. 1429 m. Europos karalių suvažiavime, Lucke buvo nutarta karūnuoti Vytautą Didyjį.

DSCF0432.jpg

DSCF0414.jpg

Apžiūrime pilį, kurioje yra pagrindinis bokštas, vadinamas Švitrigailos bokštu, 27 metrų, 9 aukštų namo dydžio, turi 111 laiptelių, kuriuos mes patys suskaičiavome. Pilyje įrengtas varpų muziejus. Lucke yra ir katalikybės centras - Šv. Petro ir Povilo bažnyčia.

Aplankome Vytauto statytą labai mažą ir gražią cerkvę - Panteleimonovskij chram.

Lucko pilis ir kavinė "Vytauto karūna"

Panteleimonovskij chram

 

Keliaujame toliau, pravažiuojame Kremenicą, kur aukštai ant kalno stovi legendomis apipinta, taip vadinama Bonos pilis. Pilies kalnas yra susijęs su Švitrigaila. Už sąmokslus prieš Vytautą, Švitrigaila 1409-1418 m. buvo įkalintas Kremenico pilyje.

 

DSCF0443.jpg

DSCF0454.jpg

DSCF0456.jpg

DSCF0461.jpg

Privažiuojame Pačiajevo Lavrą, ją įkūrė vienuoliai, pabėgę iš Kijevo. Lavra - didžiulis vienuolynas, kuris turi turėti tris dalykus: šventąjį, stebuklą ir teisingą gyvenimą. Čia iš viso 16 cerkvių, viena iš jų - Pesčernaja (uolos cerkvė), joje ir palaidotas šventasis. Pagrindinę cerkvę fundavo Patockiai, kupolas 65 m aukščio, architektas Ščiusinas, kuris yra pastatęs ir Lenino mauzoliejų.

Aplankome Olesko pilį, kur gimė Jonas Trečiasis Sobieckis, čia yra karalienės Bonos bei Barboros Radvilaitės skulptūros.

2005-05-11. Lvovas - paskutinis mūsų kelionės tikslas - didingas ant kalvų išsidėstęs Ukrainos miestas Lvovas. Jį 1256 m. įkūrė Volynės kunigaikščio sūnus Levas. Ryte apžiūrime Operos ir baleto teatro pastatą, katalikų katedrą, labai įdomią armėnų bažnyčią, seniausią Lvovo bažnyčią, kurioje persipynę visi stiliai: gotika, renesansas, barokas, rokoko. Stebina Lvovo paminklai: pirmajam ir vieninteliam Ukrainos karaliui Danilai, A.Mickevičiui. Lvovas turėjo savo Karališkuosius ir Vyskukų rūmus. Aukštai ant kalno - unitų centras - šv. Juro katedra, pastatyta 1744 m. Bažnyčios fasadas išpuoštas skulptūromis, viduje P.Smuglevičiaus paveikslas, prie įėjimo - šv. Anufrijaus grota.

Aprašė Vytautas Musteikis
Fotografavo Audronė musteikienė