Menu

Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos kelionės

 - aprašė Audronė ir ...

header photo

Radvilų takais, 2012 m.

2012 metai - Kunigaikščių Radvilų minėjimo metai. Jau septintus metus LBKS senatorius Donatas Balčiauskas organizuoja kelionę "Radvilų takais". Šį kartą kelionė nusitęsė iki Latvijos aplankant įdomią Bauskės pilį ir barokinius rūmus Rundalėje.

Dubingiai

Pirmasis mūsų kelionės punktas Dubingiai - miestelis Molėtų rajono pietuose prie ilgiausio Lietuvoje Asvejos ežero. Į keliautojų akis pirmiausia krenta nuostabaus grožio apylinkės: sodrioje vidurvasario žalumoje paskendusios kalvelės, kelio vingiai ir daug daug vandens.

Dubingiai dub 2 medis

Aplankome Dubingių piliakalnį, buvusios pilies (minima nuo XIV a.) likučius. Kungaikščiai Radvilos įsigyjo pilį XV a.Iš Radvilų rūmų liko tik rūsiai ir dalis pirmojo aukšto. Istorikai teigia, kad rūmus XVI a. pradžioje pastatė Jurgis Radvila, vėliau juose gyveno ir Radvila Rudasis. Šiuo metu rūmų likučiai uždengti specialiu gaubtu  "Radvilų rūmų liekanų pritaikymas eksponavimui" ir čia įrengta ekspozicija.

Nuo 2003-iųjų Dubingių piliakalnyje dirbę archeologai aptiko apie 10 tūkst. radinių, tačiau didžiausias archeologų laimėjimas - 2004 m. aptikti Radvilos Juodojo, Radvilos Rudojo ir dar šešių Radvilų giminės atstovų palaikai.

Radvilų giminė buvo garsi visoje Europoje Ir, kaip teigiama, itin turtinga. Ji valdė daugiau kaip 20 pilių, kelis šimtus miestų ir miestelių bei daugiau nei 10 tūkst. kaimų. Pilies kieme buvo evangelikų reformatų bažnyčia, jos pamatai dabar apsaugoti nuo atmosferos pokyčių.


Reformatų bažnyčiose paprastai vietoje altoriaus yra Dievo stalas, šalia būdavo kripta, kur laidojami didikai. Bažnyčia labai nukentėjo karo metu su Rusija - tvano metais. Marmuriniai sarkofagai buvo sudaužyti, bet matyt vietiniai gyventojai surinko ir sudėjo juos į vieną dėžę. . Buvo nujaučiama, kad tai Radvilų kaulai, bet ilgą laiką nebuvo skelbiama, kol tikrai neįsitikinta. Kitos tokios valdovų kapavietės Lietuvoje nėra. Kunigaikščiai Juodasis ir Rudasis Radvilos buvo faktiniai Lietuvos valdovai tuo metu, kai Jogaila valdė reziduodamas Krokuvoje. Yra dvi Radvilų šakos Biržų-Dubingių (Radvila rudasis) ir Nesvyžių (Radvila juodasis) - jie pusbroliai, Barbora Radvilaitė - Rudojo Radvilos sesuo. Barbora, ištekėjusi už  Žygimanto Augusto, buvo atvežta į Dubingius ir gyveno čia septynis mėnesius.

Jašiūnų mokyklos direktorius K.Karpič pasakoja apie Radvilas Jašiūnuose, kuriuos jie nusipirko apie 1561 m. ir valdė iki dinastijos pabaigos, čia poilsiaudavo. Vieta buvo rami, toli nuo kelių ir nepasiekiama karų. 1811 m. Dominykas Radvila pardavė Jašiūnus.

Vyžuonos

baznKun. Radvilos valdė Vyžuonas 16-18 a., vėliau Tiškevičiai, Puslovskis, Čapskis. 1406 m. pastatyta pirmoji šv. Jurgio bažnyčia. 1603 m. buvo palaidotas Kristupas Radvila Perkūnas.

XVII–XVIII a. miestelyje gyveno daug žydų, Vyžuonos buvo vienas iš trijų LDK žydų religinių ir administracinių centrų. Bažnyčios sienoje įmūryta saulės žalčio kulto liekana, akmuo, vadinamas žalčio Vyžo galva, ir švedų patrankos akmeninis sviedinys. Įdomu, kad pagoniška atributika - žalčio galva įmūryta krikščioniškoje bažnyčioje.

Kristupas Perkūnas Radvila buvo pašarvotas Svėdasų bažnyčioje dėl labai blogo pavasarinio oro, vėliau vežė laidoti į Vyžuonas

Svėdasai

Svėdasų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia (pastatyta 1794 m.) buvo uždaryta, aplankėme šalia esančią gr. Marikonių koplyčią. 1794 m. Svėdasų klebonas kanauninkas Mykolas Smolskis (Smolenskis), remiamas kunigaikščio Karolio Radvilos (Nesvyžiaus linija) ir grafienės Pliaterienės, prie senosios mūrinės bažnyčios pristatė medinę.

Papilys

minimas nuo XVI a., kai didikai Radvilos ant Zomkelio kalno pasistatė rūmus. Kunigaikštis Kristupas Mikalojus Radvila Perkūnas 1600 m. pastatė ev. reformatų bažnyčią.

papilys

Papilio evangelikų reformatų parapija istoriniuose šaltiniuose minima nuo 1593 m. Viena iš svarbių Biržų - Dubingių kunigaikščių Radvilų tėvonijos žemių. Čia 1612 m. gimė Jonušas XI Radvila. Bažnyčia labai įdomi, gaila, kad ypatinga bažnyčios akustika beveik neleido suprasti gidės pasakojimo.

Aplankome nuostabų išpuoselėtą gamtos kampelį prie Papilio mokyklos, kurioje 1915–1918 m. mokytojavo Kazys Binkis. Čia 1982 m. įrengtas ir mokyklos muziejus, ruošiantis minėti K.Binkio 80-sias gimimo metines. Kuriant muziejų daug pasidarbavo patys mokiniai. Eksponuojamas Jonušo Radvilos gimtinės Zomkelio maketas, Papilio dvaro nuotraukos.

Biržai

st - garsiausias ir svarbią reikšmę Lietuvai turėjęs Radvilų miestas, žinomas jau 15 a. viduryje. 1586 m. Kristupas Radvila Perkūnas pradėjo statyti pilį ir pastatė per tris metus. 1587 m. iš užtvenktų Agluonos ir Apaščios upių gynybiniais sumetimais suformuotas seniausias Lietuvoje, 336 ha ploto tvenkinys – Širvėnos ežeras.

1589 m. sausio 25 d. Žygimantas Augustas specialia privilegija patvirtino Biržų kunigaikštystės statusą. Kovo 9 d. Kristupas Radvila Perkūnas iš karaliaus Zigmanto Vazos išrūpino miesto teises. Kartu miestui buvo suteiktos turgaus ir prekymečių teisės, patvirtintas Biržų herbas Radvilų erelis ir antspaudas.

1626 m. pradėtus Kristupo Radvilos rekonstrukcijos darbus tęsė Jonušas Radvila.

medis kun kieme

Pilyje įrengtas Biržų krašto muziejus „Sėla“. Rūmuose yra 40 salių, ekspozicija įrengta 25 salėse. Yra uždara patalpa, kurioje manoma kun. Radvilos laikė savo iždą, dabar čia pastatytas metalinis Radvilų seifas. Muziejuje išeksponuoti Radvilų žmonų atnešti herbai.

1811 m. iš Dominyko Radvilos gr. Juozas Tiškevičius nusipirko žemės ir kitoje ežero pusėje pasistatė Astravo rūmus. Rūmuose buvo dalis Tiškevičių ir Radvilų archyvo, biblioteka, kurioje buvo XV a.- XVII a. knygų, archeologijos, etnografijos, dailės kolekcijos XIX a. pabaigoje- XX a. pradžioje išvežtos į Vilnių ir Paryžių.

Biržų pilyje vyksta santuokų registracija. Norinčius sutinka ir sveikina kunigaikštis su kunigaikštiene. Juos matote bendroje nuotraukoje.
Biržuose aplankome Donato Balčiausko gimtuosius namus ir jo 91-rių metų motiną, kuri, kaip ir kiekvienais metais, labai laukia svečių. Visus sujaudina šilta šeimos atmosfera.

Bauskė

Bauske bauske ba

Rašytiniai liudijimai apie Bauskę pasirodė XV a. viduryje, kai buvo pastatyta Livonijos ordino pilis. Įdomi pilis ir joje įrengtas muziejus.

Pilies griuvėsius tyrinėti pirmasis pradėjo šių žemių šeimininkas kunigaikštis Paulius Lyvenas apie 1874 m. Tuo metu nubraižyti ir pirmieji pilies planai. 1973 m. nutarta pilį atstatyti, kaip vienintelę Latvijoje manierizmo epochos pilį. Ją konservuoti pradėta apie 1976 m. atlikus archeologinius tyrimus.

Rundalė

sale portretai lenta sode

Rundalės rūmai vieną iš nuostabiausių Latvijos baroko ir rokoko stiliaus statinių. Tai vasaros rezidencija. Ją XVIII a. pradėjo statyti kunigaikštis E. J. Bironas. Rūmus, kartais vadinamus Baltiškuoju Versaliu, suprojektavo ir statyboms vadovavo italų architektas F.B. Rastrelis.

Vaikštome po prancūziško stiliaus pilies parką. Krūmų ir gėlių ornamentai, labirintai, skirtingų stilių lauko pavėsinės, rožynai, alėjos su apželdintomis arkomis, žaliasis amfiteatras, tvenkiniai. Šiuo metu rožių žydėjimo metas, jų - 600 rūšių, 13 tūkst. kelmų.

Aprašė senatorė A.Musteikienė, h. Pogonia.
Fotografavo A.Musteikienė, K.Tracevskis, J.Pleskačiauskas